DOWNLOAD

Cung cấp tính năng trao đổi đánh giá chất lượng nguồn gốc trực tiếp ngay tại màn hình hiển thị của sản phẩm

Cung cấp tính năng trao đổi đánh giá chất lượng nguồn gốc trực tiếp ngay tại màn hình hiển thị của sản phẩm

Vì tương lai người tiêu dùng Việt

Lấy lại niềm tin
01
Lấy lại niềm tin

Lấy lại niềm tin người tiêu dùng vào nguồn gốc giá cả của sản phẩm trên thị trường, lấy lại niềm tin đã mất giữa người mua và người bán trong xã hội

02
Bảo vệ sức khỏe

Sẽ giúp ĐẨY LUI nỗi lo về những căn bệnh UNG THƯ, TIM MẠCH, VÔ SINHDÙNG HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG.

Bảo vệ sức khỏe
Mua sắm thông minh
03
Mua sắm thông minh

iCheck cũng XÂY DỰNG một cộng đồng MUA SẮM THÔNG MINH mà tại đó NGƯỜI TIÊU DÙNG sẽ TỰ ĐÁNH GIÁ, XÂY DỰNG thông tin cho sản phẩm

04
Khách quan minh bạch

Một ứng dụng của người Việt và do người Việt đánh giá nên đảm bảo KHÁCH QUANMINH BẠCH về sản phẩm

Khách quan và minh bạch

Contact

Name:
Phone:
E-mail:
Message: